ASMAULHUSNA

1. Ar-Rahmaanu : Maha Pengasih 2. Ar-Rahiimu : Maha Penyayang 3. Al-Maaliku : Maha Merajai 4. Al-Qudduusu : Maha Suci 5. As-Salaamu : Maha Menyelamatkan 6. Al-Mu’minu : Maha Pemelihara Keamanan 7. Al-Muhayminu : Maha Penjaga 8. Al-‘Aziizu : Maha Mulia 9. Al-Jabbaaru : Maha Perkasa 10. Al-Mutakabbiru : Maha Megah 11. Al-Khaaliqu : Maha Pencipta 12. Al-Baari’u : Maha Pembuat 13. Al-Mushawwiru : Maha Pembentuk 14. Al-Ghaffaaru : Maha Pengampun 15. Al-Qahhaaru : Maha Pemaksa 16. Al-Wahhaabu : Maha Pemberi 17. Ar-Razzaaqu : Maha Pemberi Rizki 18. Al-Fattaahu : Maha Membukakan 19. Al-‘Aliimu : Maha Mengetahui 20. Al-Qaabidhu : Maha Mencabut 21. Al-Baasithu : Maha Meluaskan 22. Al-Haafidhu : Maha Menjatuhkan 23. Ar-Raafi’u : Maha Mengangkat 24. Al-Mu’izzu : Maha Pemberi Kemuliaan 25. Al-Mudzillu : Maha Pemberi Kehinaan 26. As-Samii’u : Maha Mendengar 27. Al-Bashiiru : Maha Melihat 28. Al-Hakamu : Maha Menetapkan Hukum 29. Al-‘Adlu: Maha ‘Adil 30. Al-Lathiifu : Maha Lemah Lembut 31. Al-Khabiiru : Maha Waspada 32. Al-Haliimu : Maha Penyantun 33. Al-‘Azhiimu : Maha Agung 34. Al-Ghafuuru : Maha Pengampun 35. Asy-Syakuuru : Maha Menghargai 36. Al-‘Aliyyu : Maha Tinggi 37. Al-Kabiiru : Maha Besar 38. Al-Hafiizhu : Maha Memelihara 39. Al-Muqiitu : Maha Pemberi Kecukupan 40. Al-Hasiibu : Maha Menghitung/Penjamin 41. Al-Jaliilu : Maha Luhur 42. Al-Kariimu : Maha Pemurah 43. Ar-Raqiibu : Maha Peneliti 44. Al-Mujiibu : Maha Mengabulkan 45. Al-Waasi’u : Maha Luas 46. Al-Hakiimu : Maha Bijaksana 47. Al-Waduudu : Maha Pencinta 48. Al-Majiidu : Maha Mulia 49. Al-Baa’itsu : Maha Membangkitkan 50. Asy-Syahiidu : Maha Menyaksikan/Mengetahui 51. Al-Haqqu : Maha Benar 52. Al-Wakiilu : Maha Memelihara Penyerahan 53. Al-Qawiyyu : Maha Kuat 54. Al-Matiinu : Maha Kokoh/Perkasa 55. Al-Waliyyu : Maha Melindungi 56. Al-Hamiidu : Maha Terpuji 57. Al-Muhshii : Maha Penghitung 58. Al-Mubdi’u : Maha Memulai 59. Al-Mu’iidu : Maha Mengulangi 60. Al-Muhyi : Maha Menghidupkan 61. Al-Mumiitu : Maha Mematikan 62. Al-Hayyu : Maha Hidup 63. Al-Qayyuumu : Maha Berdiri Sendiri 64. Al-Waajidu : Maha Menemukan/Kaya 65. Al-Maajidu : Maha Mulia 66. Al-Waahidu : Maha Esa 67. Al-Aahadu : Maha Esa 68. Ash-Shamadu : Maha Dibutuhkan 69. Al-Qaadiru : Maha Kuasa 70. Al-Muqtadiru : Maha Menentukan 71. Al-Muqaddimu : Maha Mendahulukan 72. Al-Muakhkhiru : Maha Mengakhirkan 73. Al-Awwalu : Maha Awal/Pertama 74. Al-Aakhiru : Maha Akhir/Penghabisan 75. Azh-Zhaahiru : Maha Nyata 76. Al-Baathinu : Maha Tersembunyi 77. Al-Waali : Maha Menguasai 78. Al-Muta’aali : Maha Agung/Suci 79. Al-Barru : Maha Dermawan 80. At-Tawwaabu : Maha Menerima Taubat 81. Al-Muntaqimu : Maha Penyiksa 82. Al-‘Afuwwu : Maha Pema’af 83. Ar-Ra’uufu : Maha Pengasih 84. Maalikul Mulki : Maha Menguasai Kerajaan 85. Dzul Jalaali wal Ikraami : Maha Memiliki Kebesaran dan Kemuliaan 86. Al-Muqsithu : Maha Adil 87. Al-Jaami’u : Maha Mengumpulkan 88. Al-Ghaniyyu : Maha Kaya 89. Al-Mughniy : Maha Pemberi Kekayaan 90. Al-Maani’u : Maha Menolak/Membela 91. Adh-Dhaarru : Maha Pemberi Bahaya 92. An-Naafi’u : Maha Pemberi Manfaat 93. An-Nuuru : Maha Bercahaya 94. Al-Haadi : Maha Pemberi Petunjuk 95. Al-Badii’u : Maha Pencipta Yang Baru 96. Al-Baaqii : Maha Kekal 97. Al-Waaritsu : Maha Mewarisi 98. Ar-Rasyidu : Maha Cendekia 99. Ash-Shabuuru : Maha Penyabar

Jumat, 28 September 2012

0 komentar:

Posting Komentar