ASMAULHUSNA

1. Ar-Rahmaanu : Maha Pengasih 2. Ar-Rahiimu : Maha Penyayang 3. Al-Maaliku : Maha Merajai 4. Al-Qudduusu : Maha Suci 5. As-Salaamu : Maha Menyelamatkan 6. Al-Mu’minu : Maha Pemelihara Keamanan 7. Al-Muhayminu : Maha Penjaga 8. Al-‘Aziizu : Maha Mulia 9. Al-Jabbaaru : Maha Perkasa 10. Al-Mutakabbiru : Maha Megah 11. Al-Khaaliqu : Maha Pencipta 12. Al-Baari’u : Maha Pembuat 13. Al-Mushawwiru : Maha Pembentuk 14. Al-Ghaffaaru : Maha Pengampun 15. Al-Qahhaaru : Maha Pemaksa 16. Al-Wahhaabu : Maha Pemberi 17. Ar-Razzaaqu : Maha Pemberi Rizki 18. Al-Fattaahu : Maha Membukakan 19. Al-‘Aliimu : Maha Mengetahui 20. Al-Qaabidhu : Maha Mencabut 21. Al-Baasithu : Maha Meluaskan 22. Al-Haafidhu : Maha Menjatuhkan 23. Ar-Raafi’u : Maha Mengangkat 24. Al-Mu’izzu : Maha Pemberi Kemuliaan 25. Al-Mudzillu : Maha Pemberi Kehinaan 26. As-Samii’u : Maha Mendengar 27. Al-Bashiiru : Maha Melihat 28. Al-Hakamu : Maha Menetapkan Hukum 29. Al-‘Adlu: Maha ‘Adil 30. Al-Lathiifu : Maha Lemah Lembut 31. Al-Khabiiru : Maha Waspada 32. Al-Haliimu : Maha Penyantun 33. Al-‘Azhiimu : Maha Agung 34. Al-Ghafuuru : Maha Pengampun 35. Asy-Syakuuru : Maha Menghargai 36. Al-‘Aliyyu : Maha Tinggi 37. Al-Kabiiru : Maha Besar 38. Al-Hafiizhu : Maha Memelihara 39. Al-Muqiitu : Maha Pemberi Kecukupan 40. Al-Hasiibu : Maha Menghitung/Penjamin 41. Al-Jaliilu : Maha Luhur 42. Al-Kariimu : Maha Pemurah 43. Ar-Raqiibu : Maha Peneliti 44. Al-Mujiibu : Maha Mengabulkan 45. Al-Waasi’u : Maha Luas 46. Al-Hakiimu : Maha Bijaksana 47. Al-Waduudu : Maha Pencinta 48. Al-Majiidu : Maha Mulia 49. Al-Baa’itsu : Maha Membangkitkan 50. Asy-Syahiidu : Maha Menyaksikan/Mengetahui 51. Al-Haqqu : Maha Benar 52. Al-Wakiilu : Maha Memelihara Penyerahan 53. Al-Qawiyyu : Maha Kuat 54. Al-Matiinu : Maha Kokoh/Perkasa 55. Al-Waliyyu : Maha Melindungi 56. Al-Hamiidu : Maha Terpuji 57. Al-Muhshii : Maha Penghitung 58. Al-Mubdi’u : Maha Memulai 59. Al-Mu’iidu : Maha Mengulangi 60. Al-Muhyi : Maha Menghidupkan 61. Al-Mumiitu : Maha Mematikan 62. Al-Hayyu : Maha Hidup 63. Al-Qayyuumu : Maha Berdiri Sendiri 64. Al-Waajidu : Maha Menemukan/Kaya 65. Al-Maajidu : Maha Mulia 66. Al-Waahidu : Maha Esa 67. Al-Aahadu : Maha Esa 68. Ash-Shamadu : Maha Dibutuhkan 69. Al-Qaadiru : Maha Kuasa 70. Al-Muqtadiru : Maha Menentukan 71. Al-Muqaddimu : Maha Mendahulukan 72. Al-Muakhkhiru : Maha Mengakhirkan 73. Al-Awwalu : Maha Awal/Pertama 74. Al-Aakhiru : Maha Akhir/Penghabisan 75. Azh-Zhaahiru : Maha Nyata 76. Al-Baathinu : Maha Tersembunyi 77. Al-Waali : Maha Menguasai 78. Al-Muta’aali : Maha Agung/Suci 79. Al-Barru : Maha Dermawan 80. At-Tawwaabu : Maha Menerima Taubat 81. Al-Muntaqimu : Maha Penyiksa 82. Al-‘Afuwwu : Maha Pema’af 83. Ar-Ra’uufu : Maha Pengasih 84. Maalikul Mulki : Maha Menguasai Kerajaan 85. Dzul Jalaali wal Ikraami : Maha Memiliki Kebesaran dan Kemuliaan 86. Al-Muqsithu : Maha Adil 87. Al-Jaami’u : Maha Mengumpulkan 88. Al-Ghaniyyu : Maha Kaya 89. Al-Mughniy : Maha Pemberi Kekayaan 90. Al-Maani’u : Maha Menolak/Membela 91. Adh-Dhaarru : Maha Pemberi Bahaya 92. An-Naafi’u : Maha Pemberi Manfaat 93. An-Nuuru : Maha Bercahaya 94. Al-Haadi : Maha Pemberi Petunjuk 95. Al-Badii’u : Maha Pencipta Yang Baru 96. Al-Baaqii : Maha Kekal 97. Al-Waaritsu : Maha Mewarisi 98. Ar-Rasyidu : Maha Cendekia 99. Ash-Shabuuru : Maha Penyabar

Rabu, 18 Juli 2012

BAKTERI MENGUNTUNGKAN DAN MERUGIKAN

A.  BAKTERI MENGUNTUNGKAN

1. Bakteri Rhizobium. Bakteri ini berperan dalam mengikat nitrogen pada akar tanaman polong-polongan.
2. Bakteri Escherichia coli. Bakteri ini berperan dalam proses pembusukkan sisa makanan dan membentuk vitamin K dan vitamin B12 yang berada dalam usus besar.
3. Bakteri Acetobacter xylinum berperan dalam pembuatan nata de' coco.
4. Bakteri Pseudomonas sp berperan dalam pembuatan vitamin B12.
5. Bakteri Candida krussei berperan dalam pembuatan cokelat.
6. Bakteri Pseudomonas, Xantomonas, Flavobacterium dan Streptomyces berperan dalam pembusukan sampah organik.
7. Bakteri Streptococcus termophylus berperan dalam pembuatan mentega.
8. Bakteri Streptomyces griceus. Bakteri ini mampu membentuk antibiotik streptomisin.
9. Bakteri Streptococcus termophylus dan Lactobacillus bulgaricus berperan dalam pembuatan
yoghurt.
10. Bakteri Streptococcus sp. Dan Propionibacterium skermanisi berperan dalam pembuatan keju.
11. Lactobacillus casei: untuk pembuatan keju
12. Acetobacter: untuk mengubah alkohol menjadi asam cuka
13. Lactobacillus bulgaricus :digunakan dlm proses pembuatan susu asam(yoghurt).
14. Pediococcus cerevisiae, berperan dlm mengolah daging menjadi sosis.
15. Streptococcus lactis dan S. cremonis, berperan dlm mengolah susu menjadi keju dan mentega
16. Lactobacillus citrovorum :untuk memberi aroma pd mentega dan keju
17. Streptomyces aureofasien dpt menghasilkan antibiotik aureomisin.
18. Bacillus brevis dpt menghasilkan antibiotic triotrisin.
19. Bacillus subtilis dpt menghasilkan antibiotic basitrasin.
20. Bacillus polymyxa dpt menghasilkan antibiotic polymixin.B.  BAKTERI MERUGIKAN
·         Bakteri perusak makanan:
1. Clostridium botulinum, menghasilkan racun botulinin, seringkali terdapat pada makanan kalengan
2.Pseudomonas cocovenenans, menghasilkan asam bongkrek, terdapat pada tempe bongkrek
3. Leuconostoc mesenteroides, penyebab pelendiran makanan
·         Bakteri penyebab penyakit pada manusia:
1. Salmonella typhosa = Tifus
2. Shigella dysenteriae = Disentri basiler
3. Vibrio comma = Kolera
4. Haemophilus influenza = Influensa
5. Diplococcus pneumoniae = Pneumonia
6. Mycobacterium tuberculosis = TBC paru-paru
7. Clostridium tetani = Tetanus
8. Neiseria meningitis = Meningitis (radang selaput otak)
9.Neiseria gonorrhoeae = Gonorrhaeae (kencing nanah)
10.Treponema pallidum = Sifilis atau Lues atau raja singa
11.Mycobacterium leprae = Lepra (kusta)
12. Treponema pertenue = Puru atau patek
·         Bakteri penyebab penyakit pada hewan:
1. Brucella abortus = Brucellosis pada sapi
2. Streptococcus agalactia = Mastitis pada sapi
3. Bacillus anthracis = Antraks
4. Actinomyces bovis = Bengkak rahang pada sapi
5. Cytophaga columnaris = Penyakit pada ikan
Bakteri penyebab penyakit pada tumbuhan:
1. Xanthomonas oryzae = Menyerang pucuk batang padi
2. Xanthomonas campestris = Menyerang tanaman kubis
3. Pseudomonas solanacaerum = Penyakit layu pada famili terung-terungan
4. Erwinia amylovora = Penyakit bonyok pada buah-buahan

3 komentar:

Terimakasih mastah atas bantuannya :)

Artikelnya bermanfaat kak, ini saya juga punya artikel tentang Bakteri, semoga dapat saling melengkapi

Materi Biologi - Bakteri - MARKIJAR.Com

Posting Komentar