ASMAULHUSNA

1. Ar-Rahmaanu : Maha Pengasih 2. Ar-Rahiimu : Maha Penyayang 3. Al-Maaliku : Maha Merajai 4. Al-Qudduusu : Maha Suci 5. As-Salaamu : Maha Menyelamatkan 6. Al-Mu’minu : Maha Pemelihara Keamanan 7. Al-Muhayminu : Maha Penjaga 8. Al-‘Aziizu : Maha Mulia 9. Al-Jabbaaru : Maha Perkasa 10. Al-Mutakabbiru : Maha Megah 11. Al-Khaaliqu : Maha Pencipta 12. Al-Baari’u : Maha Pembuat 13. Al-Mushawwiru : Maha Pembentuk 14. Al-Ghaffaaru : Maha Pengampun 15. Al-Qahhaaru : Maha Pemaksa 16. Al-Wahhaabu : Maha Pemberi 17. Ar-Razzaaqu : Maha Pemberi Rizki 18. Al-Fattaahu : Maha Membukakan 19. Al-‘Aliimu : Maha Mengetahui 20. Al-Qaabidhu : Maha Mencabut 21. Al-Baasithu : Maha Meluaskan 22. Al-Haafidhu : Maha Menjatuhkan 23. Ar-Raafi’u : Maha Mengangkat 24. Al-Mu’izzu : Maha Pemberi Kemuliaan 25. Al-Mudzillu : Maha Pemberi Kehinaan 26. As-Samii’u : Maha Mendengar 27. Al-Bashiiru : Maha Melihat 28. Al-Hakamu : Maha Menetapkan Hukum 29. Al-‘Adlu: Maha ‘Adil 30. Al-Lathiifu : Maha Lemah Lembut 31. Al-Khabiiru : Maha Waspada 32. Al-Haliimu : Maha Penyantun 33. Al-‘Azhiimu : Maha Agung 34. Al-Ghafuuru : Maha Pengampun 35. Asy-Syakuuru : Maha Menghargai 36. Al-‘Aliyyu : Maha Tinggi 37. Al-Kabiiru : Maha Besar 38. Al-Hafiizhu : Maha Memelihara 39. Al-Muqiitu : Maha Pemberi Kecukupan 40. Al-Hasiibu : Maha Menghitung/Penjamin 41. Al-Jaliilu : Maha Luhur 42. Al-Kariimu : Maha Pemurah 43. Ar-Raqiibu : Maha Peneliti 44. Al-Mujiibu : Maha Mengabulkan 45. Al-Waasi’u : Maha Luas 46. Al-Hakiimu : Maha Bijaksana 47. Al-Waduudu : Maha Pencinta 48. Al-Majiidu : Maha Mulia 49. Al-Baa’itsu : Maha Membangkitkan 50. Asy-Syahiidu : Maha Menyaksikan/Mengetahui 51. Al-Haqqu : Maha Benar 52. Al-Wakiilu : Maha Memelihara Penyerahan 53. Al-Qawiyyu : Maha Kuat 54. Al-Matiinu : Maha Kokoh/Perkasa 55. Al-Waliyyu : Maha Melindungi 56. Al-Hamiidu : Maha Terpuji 57. Al-Muhshii : Maha Penghitung 58. Al-Mubdi’u : Maha Memulai 59. Al-Mu’iidu : Maha Mengulangi 60. Al-Muhyi : Maha Menghidupkan 61. Al-Mumiitu : Maha Mematikan 62. Al-Hayyu : Maha Hidup 63. Al-Qayyuumu : Maha Berdiri Sendiri 64. Al-Waajidu : Maha Menemukan/Kaya 65. Al-Maajidu : Maha Mulia 66. Al-Waahidu : Maha Esa 67. Al-Aahadu : Maha Esa 68. Ash-Shamadu : Maha Dibutuhkan 69. Al-Qaadiru : Maha Kuasa 70. Al-Muqtadiru : Maha Menentukan 71. Al-Muqaddimu : Maha Mendahulukan 72. Al-Muakhkhiru : Maha Mengakhirkan 73. Al-Awwalu : Maha Awal/Pertama 74. Al-Aakhiru : Maha Akhir/Penghabisan 75. Azh-Zhaahiru : Maha Nyata 76. Al-Baathinu : Maha Tersembunyi 77. Al-Waali : Maha Menguasai 78. Al-Muta’aali : Maha Agung/Suci 79. Al-Barru : Maha Dermawan 80. At-Tawwaabu : Maha Menerima Taubat 81. Al-Muntaqimu : Maha Penyiksa 82. Al-‘Afuwwu : Maha Pema’af 83. Ar-Ra’uufu : Maha Pengasih 84. Maalikul Mulki : Maha Menguasai Kerajaan 85. Dzul Jalaali wal Ikraami : Maha Memiliki Kebesaran dan Kemuliaan 86. Al-Muqsithu : Maha Adil 87. Al-Jaami’u : Maha Mengumpulkan 88. Al-Ghaniyyu : Maha Kaya 89. Al-Mughniy : Maha Pemberi Kekayaan 90. Al-Maani’u : Maha Menolak/Membela 91. Adh-Dhaarru : Maha Pemberi Bahaya 92. An-Naafi’u : Maha Pemberi Manfaat 93. An-Nuuru : Maha Bercahaya 94. Al-Haadi : Maha Pemberi Petunjuk 95. Al-Badii’u : Maha Pencipta Yang Baru 96. Al-Baaqii : Maha Kekal 97. Al-Waaritsu : Maha Mewarisi 98. Ar-Rasyidu : Maha Cendekia 99. Ash-Shabuuru : Maha Penyabar

Rabu, 18 Juli 2012

100 Nama Enzim Beserta Fungsinya

Bagi adik-adik yang sedang berada di bangku kelas tiga SMA tentunya anda akan mendapatkan pelajaran Biologi dengan materi Metabolisme. Di dalam materi ini anda akan mempelajari yang namanya enzim. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tugas yang pernah diberikan Ibu Khadijah (guru bidang studi biologi SMA Negeri 1 Watampone) yaitu mencari 100 nama-nama enzim beserta fungsinya. 

Silahkan klik link di bawah ini untuk download
>>download<<

0 komentar:

Posting Komentar